Menstruationen eller menstruationsblödningen markerar början på cykeln och kan sägas vara den första fasen i menstruationscykeln, före ägglossning och den fertila perioden.

skjuta upp mensen

Kort om mensen
Menstruationen är den första delen av kvinnans menstruationscykel.

Processen styrs av hormoner och innebär att kvinnan får blödningar från livmodershinnan. Syftet är att stöta bort den när kvinnan inte är gravid för att bereda plats för en ny livmodershinna. Mensen kommer vanligen en gång per cykel och kommer första gången under puberteten. Den sista menstruationen kommer i samband med klimakteriet.

Blodet som utsöndras samband med mensen består av vanligt blod och vävnader. I de flesta fall varar blödningen mellan 3 till 7 dagar, men det finns en relativt stor individuell variation hur länge den pågår. Senare i menstruationscykeln mognar en ny livmoderslemhinna fram som i sin tur stöts bort vid nästa menstruation.
Det går att påverka menstruationen med hjälp av ett par olika läkemedel och preparat, vilket gör det möjligt att bland annat skjuta upp mensen. Det mest populära läkemedlet för att försena mensen är läkemedlet Norethisterone. Produkten är säker, medicinen är kliniskt prövat och ger bevisad effekt. Riskerna att använda läkemedel för att försena mensen är låga och biverkningar är sällsynta och milda. En närmare förklaring hur det går till hittar du längre ner på sidan

Symtom och besvär
Hormonförändringar, en energikrävande process samt blodförlust kan ge upphov till besvär och symtom. De kallas ofta för premenstruella symtom och är vanligt förekommande i olika svårighetsgrader.

Det kanske vanligaste besväret är smärta som ofta kallas för mensvärk. Smärtan kommer huvudsakligen från muskelsammandragningar. Smärtan uppstår i samband med menstruationen och kan kännas på ett flertal ställen i kroppen. I vanliga fall känns den som en tryckande smärta i de nedre delarna av magen. Den kan även kännas som strålande smärtor mot ljumskar och korsryggen. Smärtan är i vanliga fall så pass mild att den är överkomlig men det är inte ovanligt att den kan vara kraftig och komma samtidigt med besvär som illamående, diarréer, huvudvärk eller kräkningar. När värk eller liknande besvär är påtaglig eller kraftig kan smärtstillande behövas för att lindra.

Andra besvär som kan förekomma är:

  • Ovanligt kraftiga eller rikliga blödningar
  • Ökad aptit
  • Känslosvallningar och irritationer
  • Trötthet
  • Minskad lust (vilket kan behandlas med sildenafil)
  • Huvudvärk
  • Ryggsmärtor
  • Bröstsmärtor

Hur skjuter man upp mensen?
Det finns tillfällen då det är önskvärt att flytta fram mensen, och genom att använda rätt läkemedel är det möjligt att säkert skjuta fram menstruationen.

Menstruationscykeln styrs av hormoner. Genom att använda läkemedel som innehåller rätt sorts hormoner kan man på ett skonsamt och säkert sätt påverka menstruationscykeln. Idag finns det Läkemedel och preparat som kan aktivt påverka menstruationen och styra när den inträffar. Det finns två huvudsakliga sätt att skjuta upp mensen:

  1. Läkemedel som senarelägger mensen med hjälp av hormoner som gestagener
  2. P-piller

Skjuta upp menstruationen med P-piller

P-piller är ett receptbelagt hormonpreparat som normalt används för att hämma ägglossningen och åstadkommer detta genom att kombinera östrogener och gestagener i en behandling. P-piller är i första hand ett preventivmedel som används för att förhindra graviditet, det är inte utformat som ett preparat för att påverka menstruationen.

Preparatet kan tack vare hormonerna flytta fram mensen genom att tillfälligt ändra doseringen och hur de används. Resultaten kan därför vara variera eftersom det inte är preparatets ursprungliga användningsområde. Vidare fungerar det bara om du redan tar P-piller.

För att senarelägga mensen med hjälp av P-piller behöver man ändra lite på hur de används. I normala fall gör man ett uppehåll eller äter sockerpiller. Det är under den tidsperioden som mensen inträffar. P-piller kan användas för att senarelägga mensen genom att hoppa över sockerpillren eller strunta i uppehållet. Rent praktiskt börjar på nästa förpackning direkt efter den gamla är slut. Hur många tabletter du tar beror på hur länge du vill skjuta upp mensen, det kan variera från ett fåtal om mensen ska skjutas upp ett par dagar till hela kartan om menstruationen ska skjutas upp flera veckor. När du tar uppehåll eller äter sockerpiller ska mensen komma som vanligt.

Eftersom P-piller inte är specifikt utformat för att skjuta upp mensen kan resultatet variera. En del kvinnor får blödningar trots att de tar uppehåll. Det är mer troligt att kvinnor får blödningar om de skjuter upp menstruationen i flera veckor med hjälp av P-piller.

Med särskilda läkemedel

Det finns säkra läkemedel med god, bevisad effekt som kan skjuta upp menstruationen. De innehåller i de flesta fall en hög dos av gestagen(gulkroppshormon). Gestagent eller gulkroppshormon finns naturligt i kvinnokroppen och är ett viktigt hormon för menstruationscykeln.

Preparat som skjuter upp mensen fungerar ofta genom principen att imitera den funktion som gulkroppshormonet utför, vilket ger en tillfällig men naturlig lösning med låga risker. Det kanske mest kända läkemedlet för att skjuta upp mensen är Norehisterone(kallas även för Primolut-Nor). Läkemedel av denna sort är receptbelagda.
Preparat av denna typ kan användas av kvinnor som inte använder P-piller. Kvinnor som använder P-piller kan även i många fall använda läkemedel av denna typ, men du bör rådgöra med läkare för innan du använder dem och se till att få anvisningar hur de ska kombineras.

Hur fungerar läkemedlen?
Preparat som försenar menstruationen innehåller som innan nämnt höga doser av gulkroppshormon. När läkemedlet används och gestagen(gulkroppshormon) tillförs behåller kroppen livmoderhinnan längre, detta innebär att processen som stöter bort den försenas. Den praktiska konsekvensen blir att mensen fördröjs.

En närmare förklaring innebär en kort förklaring av gulkroppshormonets funktion i menstruationscykeln. Gestagenet eller gulkroppshormoner är ansvarigt för att hjälpa livmoderslemhinnan att växa och bli stark. En stark livmoderslemhinna underlättar för ägget att fästa och växa under graviditet. Under graviditet utsöndras relativt stora mängder gestagen och nivåerna stannar på höga nivåer under hela graviditeten. Om befruktning inte inträffar sjunker gestagennivåerna och livmodershinnan brister och stöts bort.

Läkemedel som tillför gestagen gör att livmodersslemhinnan förblir stark och växer istället för att brista samt stötas bort. Effekten håller i sig så länge du använder preparatet, när du slutar avtar effekten och hinnan försvagas och stöts bort.

Risker och säker användning
Läkemedel som försenar mensen är förknippade med väldigt låga risker. Den hormonella förändringen varar bara en kort tid. Risken för biverkningar är sliten och eventuella negativa sidoeffekter är milda.

De vanligast förekommande biverkningarna är yrsel, feber, viktökning, depression, dåsighet, huvudvärk, svullnader eller vätskeansamlingar, förändringar i aptiten. Även sömnsvårigheter eller högt blodsocker kan förekomma.