Kroppsvätskor som utsöndras från kvinnors underliv brukar kallas för flytningar. Det är en generell benämning på utsöndrad vätska som kan variera i utseende, mängd, färg och lukt.

Vätskan som i vanliga fall kallas för flytningar produceras i körtlar i livmoderhalsen. Den är avsedd att skydda underlivet från bakterier och svamp. Med en naturlig surhetsgrad som motverkar den skadliga bakterier och förhindrar explosiv tillväxt av svamp. Vätskan ökar motståndskraften hos slemhinnorna i underlivet mot svamp, bakterier samt andra potentiella besvär. I de flesta fall stannar vätskan inuti slidan, men det är relativt vanligt att den lämnar slidan och kallas då för flytningar.

Utseende och mängd
I normala fall har flytningar inte någon särskild lukt och vätskan är genomskinlig. Det finns betydlig individuell variation hur ofta eller hur rikliga flytningarna är. En del kvinnor har rikliga flytningar naturligt utan att det behöver vara tecken på fel medan andra har mycket sparsamma utsöndringar.

Under graviditet kan flytningar komma oftare och vara betydligt rikligare än normalt. Flytningar kan även förändras under klimakteriet. De kan bli tjockare eller bli variga när underlivets slemhinnor blir torra och sköra. Även under puberteten tenderar flytningar att inträffa oftare samt vara relativt rikliga.

När de ändrar utseende
När flytningarna förändras eller börjar se annorlunda ut kan det vara ett tecken på att något inte står rätt till. En del sjukdomar och infektioner kan bland andra symtom påverka flytningar, som utseende eller lukt. Förändrad lukt eller utseende kan tyda på infektioner och sjukdomar om :

  • Flytningar ändrar färg
  • Doften förändras, de börjar lukta illa
  • Mängden ändras, det blir mycket rikligare än normalt

Var särskilt uppmärksam om de ovan nämnda fenomenen visar sig i samband med svullnad, klåda eller brännande känslor.

Infektioner och sjukdomar
Flytningarna som blir vita eller gryniga kan det vara symtom på svampinfektion. Andra vanliga tecken är klåda eller sveda. Svampinfektioner är ofarliga och kan lätt behandlas eller läka ut av sig själv.

När färgen på utsöndringar ändras till grön eller grå kan det vara ett symtom på bakteriell vaginos eller bakterieinfektioner. Förutom ändrad färg kan flytningarna bli skummiga och illaluktande. Doften kan vara liknande rutten fisk och lukten märks mest efter samlag eller i samband med menstruation. Infektionen kureras med antibiotika som Metronidazole (flagyl) och lukten kan åtgärdas med surgörande gel och salvor. Vaginos kan läka ut av sig själv.

Infektion i äggledaren eller livmoderinfektion visar en rad symtom, bland annat flytningars utseende och doft. Utsöndringar börjar lukta illa, ofta ruttet, och blir ofta tjockflytande. Vidare blir flytningar betydligt rikligare. Andra symtom är ont i magen samt feber. Infektionen behandlas med antibiotika.