Menstruationen brukar komma relativt regelbundet för många kvinnor, men kortvariga eller långvariga störningar inträffar då och då. Försenad mens är ett relativt vanligt fenomen som kan ha många bakomliggande orsaker. Försenad menstruationsblödning brukar räknas som menstruationsstörningar av typen amenorre.

En försenad mens behöver nödvändigtvis bero på något större fel. Det kan skilja sig en hel del när mensen kommer får månad till månad och hur länge blödningarna pågår. Blödningarna kan pågå i mellan 2 till 7 dagar, men kan även vara längre. Vidare finns det många orsaker som kan påverka menstruationscykeln:

  • Hormonstörningar
  • Stress, oro och ångest
  • Om du mår bra eller dåligt
  • Sjukdomar där försenad eller utebliven mens är ett av symtomen
  • Fysisk tillstånd som innebär stress och påfrestningar: exempelvis undernäring, undervikt, övervikt samt särskilt hård träning

Där kan den bli försenad
Det finns många potentiella anledningar till varför mensen kommer sent. Det kanske mest uppenbara skälet är graviditet. Även om du inte är gravid och mensen blir försenad är det sällan en anledning till oro, ibland blir menstruationen sen och utan att det behöver vara ett symtom på att något är fel. Ett par exempel:

  • Stress, oro eller ångest kan ha negativ inverkan på kroppen, och även mensen kan påverkas. Kroppen kan regera på stress eller att du mår dåligt genom att tillfälligt stänga av reproduktionsförmågan.
  • Kost och livsföring. Om du bantar eller är undernärd eller tappar mycket i vikt kan mensen bli försenad eller utebli
  • Hormonstörningar. De kan vara naturliga eller ha samband med exempelvis hormonella preventivmedel. Om du nyligen börjat, bytt eller slutat med denna sorts preparat kan mensen försenas
  • Sjukdomar. Det är en mindre vanliga anledning till försenad mens och förekommer ofta i samband med fler symtom än menstruationsrubbingar. Tre exempel på sjukdomar är endometrios, myom eller PCO

När ska du söka hjälp
Om mensen är oregelbunden eller ofta är sen, trots att den normalt är regelbunden, under en period som kan variera mellan ett par månader till sex månader bör du kontakta vården för utredning.